EBÛ BEKR-İ ŞİBLÎ arşivleri - kainatingunesi.com

EBÛ BEKR-İ ŞİBLÎ

EBÛ BEKR-İ ŞİBLÎ

Evliyanın büyüklerinden, ismi; Cafer bin Yûnus’dur. Künyesi Ebû Bekr’dir. Aslen Mâverâünnehr’deki Şibliyye kasabasından olduğu için Şibli nisbesiyle meşhûrdur. ...

EBÛ BEKR-İ ŞİBLÎ

EBÛ BEKR-İ ŞİBLÎ Büyük evliyâdan. Adı Ca’fer bin Yunus olup, künyesi Ebû Bekr’dir. 247 (m. 861) senesinde Samarra’da doğdu. Bağdâd’a gelip, buraya yerleşti. Cü...