EDEBİYAT arşivleri - kainatingunesi.com

EDEBİYAT

BABA NASİHATİ

Bilinmez, gelecek neler getirir, Bugünden hazırlan yarına oğul! Ecel gelir bir gün alıp götürür, Güvenme dünyanın varına oğul! Sâlih insanlarla eyle ülfet...

BAKÎ

On altıncı asır dîvân şâiri; âlim, müderris ve kazasker. Asıl adı Mahmûd Abdülbâkî’dir. Babası Mehmed Efendi, Fâtih Câmii müezzini idi. Bakî, önceleri saraç çır...