ehli sünnet itikadı arşivleri - kainatingunesi.com

ehli sünnet itikadı

doğru inanç

Doğru Yolun Ölçüsü

Doğru yolda olmanın ölçüsü; itikadımızın, ibadetlerimizin ve ahlâkımızın Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarına uygun olmasıdır. Ehl-i sünnet olmayan kimselerin k...

İman etmek esas ise de…

İman etmek esas ise de…: İslâmiyette imanın esas olması, amellerin, ibadetlerin ehemmiyetini, önemini azaltmaz. Sual: Din kitaplarında Cennete iman ile giril...

İlmiyle âmil olmanın lüzum ve ehemmiyeti

Yazar: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Mukaddes dînimiz İslâmiyet, ilmiyle âmil olanların dünyâ ve âhirette yüksek derecelere nâil olacaklarını, amellerinin karşılığ...

Ehl-i Sünnet itikadının lüzumu

Müslümânın önce Ehl-i Sünnet vel-cemâat âlimlerinin bildirdikleri gibi inanması lâzımdır. Cehennemin ebedî azâbından kurtulanlar, bu itikâd üzere olanlardır.” ...

İR­DE-İ CÜZ’İY­YE

Her­şe­yi ya­ra­tan, ter­bi­ye eden, ye­tiş­di­ren, her iyi­li­ği yap­dı­ran, gön­de­ren hep Al­la­hü te­âlâ­dır. Kuv­vet, kud­ret sâ­hi­bi yal­nız O’dur. O hâ­...

EHL-İ SÜNNET İ’TİKÂDI NEDİR ?

EHL-İ SÜNNET İ'TİKÂDI NEDİR ? Ehl-i Sünnet İ'tikadı Nedir ? Âkil ve baliğ olan erkeğin ve kadının birinci vazîfesi, Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdıkları akâid ...