ehli sünnet arşivleri - Sayfa 3 / 3 - kainatingunesi.com

ehli sünnet

İnsan tek başına kurtulumaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İnsan birkaç saniye bile olsa, elini ateşe süremez. Kibrit alevi bile, insanın canını yakmaya yeter. Âdem aleyhisselam dünya...

Ehli Sünnet İtikadı

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Eğer Allahü teâlâ size böyle bir yol nasip ettiyse, bu öyle kıymetli bir yol ki, bu yolda olanlar, günahkâr, fâsık da ...

İman ve İslam farklı mıdır?

Sual: Ehl-i sünnet âlimleri, imanı ve İslam’ı nasıl tarif etmiştir? CEVAP Ehl-i sünnet âlimleri, Peygamber efendimizin bildirdiği tarifi aynen aktarıyor. İman...

EHL-İ SÜNNET – EHL-İ BİD’AT

EHLİ SÜNNET - EHLİ BİDAT Velî ve hadîs âlimi Abdurrahmân bin Mehdî (rahmetullahi teâlâ aleyh) buyurdular ki: "Ehl-i sünnet vel-cemaat îtikâdına sarıl. Eh...

MUTARRİF BİN ABDULLAH (r.a.)

MUTARRİF BİN ABDULLAH (r.a.) Tâbiînden hadîs ve fıkıh âlimi. İsmi Mutarrif bin Abdillâh bin Eş-Şihhîr bin Avf bin Ka’b bin Vikdân bin Kureyş olup künyesi Ebû A...

EHL-İ SÜNNET İ’TİKÂDI NEDİR ?

EHL-İ SÜNNET İ'TİKÂDI NEDİR ? Ehl-i Sünnet İ'tikadı Nedir ? Âkil ve baliğ olan erkeğin ve kadının birinci vazîfesi, Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdıkları akâid ...