evliya hikayeleri arşivleri - kainatingunesi.com

evliya hikayeleri

ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAK

Behlül Dânâ hazretleri "rahmetullahi aleyh" bir yerden geçiyormuş. Bakmış ki, insanlar harıl harıl bir şeylerle uğraşıyorlar. Ne yapıyorsunuz, diye sormuş. C...

Senin paran nasip olmamış

Bir mescidde, zengin bir adamla bir derviş namaz kılıyorlardı. Birbirlerine yakındılar. Ne okuduklarını ve ne dua ettiklerini duyacak vaziyetteydiler. Derviş na...

Hristiyan Apostolü “Ali” yapan keramet

Hristiyan Apostolü "Ali" yapan keramet: Kanuni Sultan Süleyman’ın sütkardeşi olan Yahya Efendi, âlim ve evliya bir zattı. Onun Apostol ismindeki Hristiyan bir k...

MEYYİTZÂDE (Ölünün Çocuğu)

İs­tan­bul Ka­ra­köy’de, Yük­sek­kal­dı­rım’dan aşa­ğı­ya iner­ken, Galata’da Galipdede Caddesi üzerindedir. Bu câ­mi­nin adı Mey­yit­zâ­de Câ­mii’dir. Mey­yit­...

“BENİ UNUTMAYANI BEN DE UNUTMAM”

Bir delikanlı varmış. Bir köye gidecekmiş; fakat gideceği köydeki köprü, ha düştü ha düşecek. Köprünün başına gelmiş, şarkı söyleye söyleye öbür tarafa geçmiş. ...

EY DOĞRULARIN YARDIMCISI OLAN ALLAH’IM

Gencin biri Kâbe’de hep, Ey doğruların yardımcısı olan Allah’ım, ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah’ım, sana hamdü sena ederim diye dua eder. Bu dur...

Hatim-i Tai’den daha cömert fakir

Cömertliği dillere destan olan Hatim-i Tai’ye derler ki: - Kendinden daha cömert birini gördün mü? - Evet gördüm. - Kimmiş o? - Yetim bir gence misafir olmu...

YA RABBİ, BENİ BU DURUMDAN KURTAR

Malik bin Dinar "rahmetullahi aleyh" hazretleri anlatır: Bir sene Hacca gidiyordum. Boş bir arazide, bir kuşun, ağzında ekmekle bir yere inip kalktığını, son...

KÂR NE ZAMAN?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Hazret-i Ömer, Musul’a bir vali tayin eder. Bir süre sonra, (Musul’daki bütün fakirlerin listesini bana gönder!) diye haber ...