evliya menkibeleri arşivleri - kainatingunesi.com

evliya menkibeleri

İbrahim bin ethemle ilgili menkibeler

İbrahim bin Ethem: Bağ bekçisi

İbrahim bin Ethem Hazretleri, şehzade iken tacını tahtını, malını mülkünü, bırakıp kendini, ilme verdi. Büyük evliya ve âlimlerden oldu. Menkıbeleri ve şöh...
Benim sahibim senin gibi böyle öfkelenmez

Benim sahibim senin gibi böyle öfkelenmez

Vaktiyle bütün gününü Cenâb-ı Hakka ibâdet ile geçiren birisi, zamanın hükümdarına methedilmişti. Onunla sohbet arkadaşı olması tavsiye edilmişti. Hükümdar, met...

ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAK

Behlül Dânâ hazretleri "rahmetullahi aleyh" bir yerden geçiyormuş. Bakmış ki, insanlar harıl harıl bir şeylerle uğraşıyorlar. Ne yapıyorsunuz, diye sormuş. C...

Senin paran nasip olmamış

Bir mescidde, zengin bir adamla bir derviş namaz kılıyorlardı. Birbirlerine yakındılar. Ne okuduklarını ve ne dua ettiklerini duyacak vaziyetteydiler. Derviş na...

Hristiyan Apostolü “Ali” yapan keramet

Hristiyan Apostolü "Ali" yapan keramet: Kanuni Sultan Süleyman’ın sütkardeşi olan Yahya Efendi, âlim ve evliya bir zattı. Onun Apostol ismindeki Hristiyan bir k...

Su için yapılan kilise

Hazret-i Ali, Sıffîn Harbi’ne giderken, yolda susayan askerleri için su bulamayınca, kimsenin kaldıramadığı bir taşı tek başına kaldırdı, altından lezzetli bir ...

MEYYİTZÂDE (Ölünün Çocuğu)

İs­tan­bul Ka­ra­köy’de, Yük­sek­kal­dı­rım’dan aşa­ğı­ya iner­ken, Galata’da Galipdede Caddesi üzerindedir. Bu câ­mi­nin adı Mey­yit­zâ­de Câ­mii’dir. Mey­yit­...

“BENİ UNUTMAYANI BEN DE UNUTMAM”

Bir delikanlı varmış. Bir köye gidecekmiş; fakat gideceği köydeki köprü, ha düştü ha düşecek. Köprünün başına gelmiş, şarkı söyleye söyleye öbür tarafa geçmiş. ...

EY DOĞRULARIN YARDIMCISI OLAN ALLAH’IM

Gencin biri Kâbe’de hep, Ey doğruların yardımcısı olan Allah’ım, ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah’ım, sana hamdü sena ederim diye dua eder. Bu dur...