evliya menkibeleri arşivleri - Sayfa 2 / 3 - kainatingunesi.com

evliya menkibeleri

Hatim-i Tai’den daha cömert fakir

Cömertliği dillere destan olan Hatim-i Tai’ye derler ki: - Kendinden daha cömert birini gördün mü? - Evet gördüm. - Kimmiş o? - Yetim bir gence misafir olmu...

YA RABBİ, BENİ BU DURUMDAN KURTAR

Malik bin Dinar "rahmetullahi aleyh" hazretleri anlatır: Bir sene Hacca gidiyordum. Boş bir arazide, bir kuşun, ağzında ekmekle bir yere inip kalktığını, son...

Dünya sevgisi ve ölüm

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dünya sevgisi, para, mal, şöhret sevgisi, her çeşit günahtan daha büyüktür; çünkü Peygamber efendimiz, (Dünya sevgisi bütün gü...

KÂR NE ZAMAN?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Hazret-i Ömer, Musul’a bir vali tayin eder. Bir süre sonra, (Musul’daki bütün fakirlerin listesini bana gönder!) diye haber ...

Bir mecûsinin şikayeti

Hazret-i Ömer "radıyallahü anh" halîfe iken, şark cephesi kumandanı olan Sa'd bin Ebî Vakkâs, Kûfe şehrinde bir köşk yaptırmak istedi. Bir Mecûsînin evi, arsaya...

Sahipsiz olmak kötüdür

Şah-ı Nakşibend "kuddise sirruh" hazretleri, bir gün bir talebesiyle dolaşmaya çıkar. Bir saat kadar sonra gezerlerken atlı bir külhanbeyi gelir, siz nasıl beni...

Abdestsiz süt vermedim

Ahmed-i Bîcân "rahmetullahi aleyh" hazretleri bir gün, Gelibolu'nun en büyük câmisinde vâz veriyordu. Herkes huşû içinde söylenenleri dinliyordu. "Kardeşlerim!...

Rahipler Müslüman oldu

Bâyezîd-i Bistâmî "rahmetullahi aleyh" hazretleri kırk beş kere hacca gitmişti. Bir gün Arafat tepesinde oturuyordu. Nefsi ona; "Bâyezîd! Senin bir benzerin var...

EVLİYAYA VERİLEN MUSİBETLER

Evliyanın büyüklerinden bir zat, Hacdan dönerken yolda eşkıyalar kervanı bastılar ve yolcuların mallarını aldılar. Vermek istemeyenleri de işkence ile öldürdüle...