evliya menkibeleri arşivleri - Sayfa 3 / 3 - kainatingunesi.com

evliya menkibeleri

BİZE MÜJDENİZ YOK MUDUR?

Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretleri bir gün Ahmed Hanı ziyârete gitmişti. Pâdişâh; "Efendim! Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin, kıyâmet günü talebelerine ve p...

Bu, Allahü tealanın bir lütfudur

Bâyezîd-i Bistâmî "kuddise sirruh" hazretleri, bir gün yolda yürürken, bir gencin kendisini takib etmekte olduğunu farkedip döndü ve gence; "Niçin beni tâkip ed...

O derdin ilacı şöyledir

Bâyezîd-i Bistâmî "kuddise sirruh" hazretleri bir gün talebeleriyle giderken delilerin bulunduğu bir tımarhânenin önünden geçiyorlardı. Talebelerinden birisi, o...

Senin dışın pis, benim ise içim…

Bâyezîd-i Bistâmî "kuddise sirruh" hazretleri, bir gün yolda giderken yanından geçen bir köpeği gördü. Köpeğe değip necâset bulaşmasın diye eteklerini topladı. ...

Tersi de olabilirdi

Bâyezîd-i Bistâmî "kuddise sirruh" hazretleri bir gün, talebeleri ile birlikte, gâyet dar bir sokaktan geçiyorlardı. Hazret-i Bâyezîd, karşıdan bir köpeğin gelm...

TOPRAĞIN ALTINDA EN FAZLA NE VAR

Behlül Dânâ hazretleri "rahmetullahi aleyh", Halife Harun Reşid'e soruyor: - Toprağın altında en fazla ne var? - Bunu bilemeyecek ne var, ölü var. - Hayır,...

DENİZDE KITLIK OLMUŞ

Bir mübarek zat, sefere gitmek için, bir gemiye biner. Gemi denize açıldıktan sonra acaib birşeye şahit olur; bakar ki denizdeki bütün balıklar birbirine saldır...

İBLİSİN ÜZÜNTÜSÜ

Evliyânın büyüklerinden birisi, Hac zamânında insan kılığına girmiş olan İblis'i Arafat'ta gördü Zayıflamış ve benzi solmuş, gözü yaşlı ve kamburu çıkmış olarak...

SÖZ DİNLEMEYENİN TAVUĞU

İsmail Hakkı Bursevî "rahmetullahi aleyh" hazretleri, Ruhü'l-Beyan Tefsirinde anlatır: Ebü'l-Hamza Hemedani isminde bir zat, bir akşam Cafer-i Huldi "rahmetu...