farz arşivleri - kainatingunesi.com

farz

Farzların önemi

FARZLARIN EHEMMİYETİ

Farzların ehemmiyeti: Farz ibâdetin yanında, nâfile ibâdetin hiç kıymeti yoktur. Deniz yanında damla kadar bile değildir. Mel'ûn şeytan, mü'minleri aldatarak, f...
mal niçin kazanılır

Mal niçin kazanılır?

Mal niçin kazanılır?: Kimseye muhtaç olmamak için ve çoluk çocuğun nafakasını kazanmak için çalışana büyük sevap verilir. Mal kıymetlidir. Hele bu devirde; can,...

İslamiyet nedir? Mümin ve kafir kime denir?

İslamiyet nedir?: Allahü teâlânın, Cebrâil aleyhisselâm ile, Muhammed aleyhisselâma gönderdiği; insanların dünya ve âhiretde rahat ve mes’ut olmalarını sağlayan...

Haramdan kaçınmak farzdan önce gelir!..

Haramdan kaçınmak farzdan önce gelir!..: Ef'âl-i mükellefîn, yâni Müslümanın yapması lâzım olan şeyler, sekizdir.   Dülgerzâde Mehmed Efendi Kanunî Sultan Sül...

İLİM VE EDEB

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:  İnsanın bu dünyada üstünlüğü, haysiyeti, şerefi, ilim ve edebi iledir. Malda, mülkte, rütbede ve soyda değildir. Şerefli in...

Namazı bozan şeyler

Sual:Namazı bozan şeyler nelerdir? CEVAP Namazı bozan şeylerden bazıları şunlardır: 1- Konuşmak. 2- Kendisi işitecek kadar gülmek. 3- Bir farzı terk et...

YEMEK

YEMEK Evliyânın büyüklerinden Âhmed bin Alevî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin talebelerinden biri; "Efendim sizden yemek yeme arzusu nasıl git...

SÜNNET-İ SENİYYE

SÜNNET-İ SENİYYE Meşhûr velîlerden Ahmed bin Ebü’l-Havârî (rahmetullahi teâlâ aleyh) buyurdular ki: "Sünnet-i seniyyeye uymadan amel edenin ameli bâtıl...