fıkıh arşivleri - kainatingunesi.com

fıkıh

FIKIH

İslâm hukuku. Ferdin (kişinin) haklarını ve Allahü teâlâya, kendine ve cemiyete karşı vazifelerini, yapması ve yapmaması lâzım olan işleri yâni ahkâm-ı İslâmiyy...

Bilmiyorum denir mi?

Sual: Kendisine güvenilip dinî sual sorulan kimsenin, bilmiyorum demesi doğru mudur? Cevap vermezse güvenimizi yitirmiş olmaz mı? CEVAP Ehl-i sünnet âlimler...

Allah var demek yeter mi?

Sual: Bazıları, bütün ömürlerini Allah’ın varlığını ispat etmekle geçirmekte, (Asıl maksat iman olduğuna göre, Allah’ın varlığını ispat ile uğraşmak, ibadetle, ...

FIKIH

FIKIH Evliyânın meşhurlarından Ebû Bekr Verrâk (rahmetullahi teâlâ a- leyh) buyurdular ki: "Fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çı­kar, zındık olu...

USÛL

USÜL Abdülazîz Bekkine (rahmetullahi teâlâ aleyh) buyurdular ki: "Peki, demesini öğrenmek lâzımdır." Osmanlı âlim ve velîlerinin en meşhûrlarından, bü...