Gönül Sultanları arşivleri - kainatingunesi.com

Gönül Sultanları

İSMAİL BİN YAHYA HAZRETLERİ

İsmail bin Yahya el Müzeni hazretleri, İmam Şafii’nin önde gelen talebelerinden, Mısırlıdır. İslam tarihinde Müzeni olarak meşhurdur. İlmi çok fazlaydı. Horasan...

Kur’an-ı Kerimi Toplaması

Kur'an-ı Kerimi Toplaması Kırkdokuzuncu Menâkıb: Zemânının kutbu ve bir dânesi, seyyid Mahmûd nakşibendi el-umverî elmulakkab bi el’azîz “k...