haram arşivleri - kainatingunesi.com

haram

gıybet

Gıybet etmemeli, edene mâni olmalı

Gıybet ve iftira söylemek, büyük günah olduğu gibi, bunları dinlemek de haramdır. Sual: İnsanlarda var olan hata ve kusurları, onların ardından söylemekte, b...
mal niçin kazanılır

Mal niçin kazanılır?

Mal niçin kazanılır?: Kimseye muhtaç olmamak için ve çoluk çocuğun nafakasını kazanmak için çalışana büyük sevap verilir. Mal kıymetlidir. Hele bu devirde; can,...

İslamiyet nedir? Mümin ve kafir kime denir?

İslamiyet nedir?: Allahü teâlânın, Cebrâil aleyhisselâm ile, Muhammed aleyhisselâma gönderdiği; insanların dünya ve âhiretde rahat ve mes’ut olmalarını sağlayan...

Haramdan kaçınmak farzdan önce gelir!..

Haramdan kaçınmak farzdan önce gelir!..: Ef'âl-i mükellefîn, yâni Müslümanın yapması lâzım olan şeyler, sekizdir.   Dülgerzâde Mehmed Efendi Kanunî Sultan Sül...

HARÂM, ATEŞ GİBİDİR

"Muhibbullah Mankpûrî", âlim ve velî bir zât. Bir gün, genç bir mü'mine şöyle etti nasîhat: (Bu “Dünyâ”da ne kadar kalacaksan sen eğer, Buna, o kadar çalış...

Zina edenle evlenmek

Sual: Nur sûresinin, (Zina eden ancak zina edenle veya müşrikle evlenir) mealindeki 3. âyeti, (Yalnız Kur’an) diyen bir hocaya soruluyor. O da, (Zina eden, zina...

Zina

Sual: Yüzümdeki sivilcelerimin geçmesi için evlenmemi veya geneleve gitmemi söylediler. Hatta, (Evlenmeden önce mutlaka geneleve gitmek gerektir) diyorlar.  Bek...

HARÂM, ATEŞ GİBİDİR

"Abdullah-ı Yemenî", hal ehli, bir büyük zât. Her gün, talebesine ederdi çok nasîhat. Ömrünü, ilim ile geçirmiş bir velîydi. Sözü ve sohbetleri, pek çok fâ...