harput evliyaları arşivleri - kainatingunesi.com

harput evliyaları

Harput velîlerinden Beyzâde Efendi

Beyzâde Efendi tahsîl çağına geldiğinde, ilk olarak "Şeyh'ül-ulemâ" diye tanınan Hacı Ali Efendi'den ders almaya başladı. Daha sonra Dağıstanlı Hâfız Mehmed Efe...

Ermeni çetesi ve Harputlu Beyzade hazretleri

Bir vakit Ermeniler, tahriklerle çeşitli oyunlar içine girmişlerdi. Beyzade Hazretleri’ni vurmaya çalışıyorlardı. Çünkü, Beyzâde Hazretleri Harput’un sözü dinle...

MAHMÛD SÂMİNÎ

Evliyanın meşhurlarından. Erzurum’un Palu kasabasının Hun köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1897 (H. 1315)’de Palu’da vefât etti, seyyiddir. Kabri Mu...