HARUN REŞİD arşivleri - kainatingunesi.com

HARUN REŞİD

HARUN REŞÎD

Beşinci Abbasî halîfesi. Halîfe Muhammed Mehdî bin Ca’fer Mensûr’un oğludur. 765 (H. 148)’de Rey’de Yemenli Cüreyşî kabîlesine mensup Hayzuran adlı bir kadından...

DAMDA DEVE ARAMAK

DAMDA DEVE ARAMAK Halife Harun Reşid bir gün ihtişamlı, lüks sarayında otururken sarayın damından sesler duyar. Muhafızlar bakarlar bir adam damda dolaşıy...

İSMAİL BİN YAHYA HAZRETLERİ

İsmail bin Yahya el Müzeni hazretleri, İmam Şafii’nin önde gelen talebelerinden, Mısırlıdır. İslam tarihinde Müzeni olarak meşhurdur. İlmi çok fazlaydı. Horasan...