Hazreti Ali arşivleri - kainatingunesi.com

Hazreti Ali

Hazreti Ali

İki cihanda selâmet üzere olmak için…

Yâ Alî! Her kim Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin nimetlerine şükrederse, belâlarına sabrederse, günâhlarına istigfâr ederse, hangi kapıdan isterse Cen...

HELÂL RIZIK

Hazret-i Ali bir gün devesi ile mescidin önüne gelip mescide bakar. İçeride fakir bir zat görür. Devenin üzerindeki eşyayı ona vermeyi niyyet eder. Kendisi d...
Allah için yaşamak

ÇIKARILAN OK

Namaza durduğunda, Allah arslanı Ali, Hiç haberi olmazdı, kıyâmet kopsa dahî. Ve hattâ bir savaşta, ayağından birine, Karşıdan bir ok...

KUYU SAHİBİ

MENKÎBE: Kuyu Sahibi: Resûlullahın vefâtından on gün sonra bir köylü mescide gelip selâmdan sonra dedi ki: -Resûlullahın yakını hanginizdir? Hazret-i Ebû Bekr...

YAHUDİ PEHLİVANI MEHRAB’IN SONU

Yazar: Vehbi Tülek İslam askeri Hayber önlerine gelmişti... Bu arada Hazreti Ali'nin gözleri ağrıyordu. Resûlullah efendimiz okudu ve şifa bulması için Allahü ...

Eshâbın En Üstünü Olduğu

  Eshâbın En Üstünü Olduğu Beşinci Menâkıb: Ehl-i sünnet vel-cemâ’at müttefiklerdir ki, Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” ...