hazreti alinin üstünlüğü arşivleri - kainatingunesi.com

hazreti alinin üstünlüğü

Hazreti Ali

ALİ’YE İKİ HİSSE

Efendimiz “aleyhissalâtü vesselâm” bir harpte alınan ganîmet mallarını mücahit gâzîlere taksîm ederken, her mücâhide “bir hisse“, hazret-i Ali’ye “iki hisse“ ve...
Hazreti Ali'nin üstünlüğü

Hazreti Ali’yi sevenlere verilecek mükafat

Hazret-i Alî bin Ebî Tâlib “kerremallahü vecheh” buyurdu ki, Resûl-i kâinât aleyhi efdalüttehıyyât hazretlerinin huzûr-u şerîflerine vardım. Mubârek ve münevver...