Hazreti Nuh arşivleri - kainatingunesi.com

Hazreti Nuh

Hz. Nuh’un mûcizeleri

Hz. Nuh’un mûcizeleri  1-Hz. Nuh’a kavminden bir kısım kimseler gelip köylerindeki büyük taşların toprak olmasını teklif etmişlerdi. Hz. Nûh bunun için duâ edi...

Hazret-i Nuh ve tufan

Sual: Nuh aleyhisselama ikinci baba denilmesinin sebebi nedir? CEVAP Nuh aleyhisselam zamanında Tufan olup, bütün dünyayı su kapladı. Yeryüzünde bulunan ins...

Hz. Nûh’un bâzı husûsiyetleri

Hz. Nûh’un bâzı husûsiyetleri  1- Kendinden önceki dîni neshedip yeni bir din etiren resûllerdendir. (Hz. Âdem de resûl idi. Fakat kendinden önce herhangi bir ...

Kasaba kurma

Kasaba kurma “Mir’ât-ı Kâinât” kitabında diyor ki: Gemideki seksen kişi dışarı çıkınca bir kasaba kurup, Medînetü’s-Semânîn (Seksenler şehri) ismini verdiler....

Tûfan sona eriyor

Tûfan sona eriyor  Rivâyet edildiğine göre tûfan, Receb  ayının birinci günü başladı. Nûh (a.s.) ve ümmeti de gemiye bugün bindiler. Nûh (a.s.) tûfânı olarak d...

Nûh (a.s.) kavmine bedduâ ediyor

Nûh (a.s.) kavmine bedduâ ediyor  rivayet edildiğine göre kırk sene, diğer bir rivâyete göre doksan sene devâm eden kıtlıktan sonra, kavim perişân oldu. Bu kıt...

Hz Nûh’un kavmine emrettiği şeyler

Hz Nûh’un kavmine emrettiği şeyler Allahü teâlânın emri ile, Nûh (a.s.) kavmine şu üç şeyi emretti. 1)Allahü teâlâya ibâdet etmek 2)O’ndan korkmak  3)Kendisine...