Hazreti Ömer arşivleri - kainatingunesi.com

Hazreti Ömer

Hazreti Ömerin doğruluğu

Hazreti Ömer’in oğlunu nikahladığı kız

Ömer “radıyallahü teâlâ anh” bir gece Medîne-i münevverede geziyordu. Bir kadın evi içinde kızına dedi ki, kızım bir mikdâr su getir, südün içine kat. Kızı d...

Domuz suretinde görülen Rafiziler

Domuz suretinde görülen Rafiziler: Şeyh-i Ekber Muhyiddîn Arabî “kuddise sirruh” (Fütûhât-ı Mekkiyye) kitâbında şöyle yazmışdır: Allahü teâlânın sevgili kull...

MEYYİTZÂDE (Ölünün Çocuğu)

İs­tan­bul Ka­ra­köy’de, Yük­sek­kal­dı­rım’dan aşa­ğı­ya iner­ken, Galata’da Galipdede Caddesi üzerindedir. Bu câ­mi­nin adı Mey­yit­zâ­de Câ­mii’dir. Mey­yit­...