Hristiyanlık arşivleri - kainatingunesi.com

Hristiyanlık

Noel gecesini kutlamak

İslâmiyette, güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün, bir gece yoktur...   Sual: Hıristiyanların ve diğer gayr-i müslimlerin, kutsal kabul ettikler...

Tarihsel âyet olmaz

Sual: Her ne kadar Ehl-i kitabın cehennemlik olduğuna dair âyetler varsa da, Bekara 62, Maide 69’da Ehl-i kitabın cennete gideceği bildiriliyor. Bu bir çelişki ...

İslami ilimler ikiye ayrılır

Sual: "Dini, ilmi, edebi ve ahlaki yayın" gibi tabirler kullanılıyor. Din ile ilim ayrı mıdır? CEVAP Böyle konuşup yazanlar, ya dinimizi iyi bilmiyorlar vey...

Fennin ilerlemesi ve dinimiz

Sual: İslamiyet’in fen bilgilerine bakış açısı nasıldır? Fen ilerledikçe dinin zayıflayacağı doğru mudur? CEVAP Kesinlikle yanlıştır. İslami ilimler, (Akli ...

Batı’nın gerçek yüzü

Yazar: M. Necati Özfatura Batılı bazı şahsiyetlerin İslamiyet ve Müslümanlar için söylediklerinden bir kısmına dahi bakmamız gerçek yüzlerini görmemiz için...

İSA “aleyhisselâm” ve HIRİSTİYANLIK

ÎSÂ "aleyhisselâm" ÎSÂ "aleyhisselâm" insan idi. Yahudi kavmine Peygamber idi. Allahü teâlâ, Onu babasız yaratdı. Annesi hazret-i Meryemdir. Kudüsün Beyt-i Lah...