İbrahim b. Edhem Hazretleri arşivleri - kainatingunesi.com

İbrahim b. Edhem Hazretleri

İbrahim b. Edhem Hazretleri

İbrahim b. Edhem Hazretleri Babası doğduğu yer olan Belh şehrinin pâdişâhı idi. Ken­disi gençliğinde şehzâde olup, avlanmayı pek severdi. Tahtta oturur, istedi...