ihlas arşivleri - Sayfa 2 / 2 - kainatingunesi.com

ihlas

YÜK ÇEKMELİ

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ehl-i sünnet âlimlerinin, Silsile-i aliyye büyüklerinin yaptığı hizmetleri anlayabilmek için, onları iyi tanımak gerekir. O za...

DÜNYANIN EN BAŞARILI TÜCCARI

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dünyanın en başarılı tüccarı, parayı, bir gün değil, bir saat elinde tutmayandır. Elde tutulan para zarardır. Parayı çok sürat...

İlim, amel, ihlas

Sual: Daha çok hangi ibadetleri yapmayı tavsiye edersiniz? CEVAP Bir kimse, Peygamber efendimiz aleyhisselama en hayırlı amelin ne olduğunu sual edip, (İlim...

ÂHİRETTE SORULACAK EN ÖNEMLİ SUAL

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Âhirette sorulacak en önemli sual şudur: (Kulum, bunu ne maksatla yaptın?) Bu sualin iki türlü cevabı vardır: Ya Allah rıza...

İHLÂS

İHLÂS Uğraşmadan, zorlamadan, külfetsiz ele geçen ihlâs devamlı olup, hakkal-yakîn mertebesinde ele geçer. Devamlı ihlâs sâhibi, her şeyi Alla- hü teâl...

AMEL – NİYET

Amel - Niyet Anadolu'da yaşamış büyük velîlerden Eşrefoğlu Rûmî (rahmetul- lahi teâlâ aleyh) bir sohbetinde Ebülleys-i Semerkandî'den naklen şöyle an­lat...