İkinci Osmanlı Sultanı arşivleri - kainatingunesi.com

İkinci Osmanlı Sultanı

SULTÂN ORHAN GÂZİ HÂN II. Bölüm

SULTÂN ORHAN GÂZİ HÂN   II. Bölüm Trakya’da bu son fetihlere kardeşi Murâd Beyle devâm eden Süleymân Paşa, 1359 senesinde bir avı tâkibi sıra...

SULTÂN ORHAN GÂZİ HÂN

SULTÂN ORHAN GÂZİ HÂN Padişahlık Sırası  2 Saltanatı  33 Yıl Cülûsu 1326 Babası  Osman Gâzi Hân Annesi  Mal Hatun ...