İLİM arşivleri - kainatingunesi.com

İLİM

İLİM VE EDEB

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:  İnsanın bu dünyada üstünlüğü, haysiyeti, şerefi, ilim ve edebi iledir. Malda, mülkte, rütbede ve soyda değildir. Şerefli in...

İLİM, AMEL İÇİNDİR

"Abdülvehhâb Müttekî", büyük bir evliyâdır. Kalplere tesir eden nasîhatları vardır. Bir gün de buyurdu ki: (İlim, amel içindir. Yoksa, zordur hesâbı mahşer...

İlim, amel, ihlas

Sual: Daha çok hangi ibadetleri yapmayı tavsiye edersiniz? CEVAP Bir kimse, Peygamber efendimiz aleyhisselama en hayırlı amelin ne olduğunu sual edip, (İlim...

Dinimizin tecrübeye verdiği önem

Sual: Peygamberimiz dünyaya ait, fenne ait işlerde, (Dünya işini siz daha iyi bilirsiniz) buyuruyor. Peygamber efendimiz dünya işlerinden anlamıyor muydu? CEVA...

Fennin ilerlemesi ve dinimiz

Sual: İslamiyet’in fen bilgilerine bakış açısı nasıldır? Fen ilerledikçe dinin zayıflayacağı doğru mudur? CEVAP Kesinlikle yanlıştır. İslami ilimler, (Akli ...

BAŞ OLMA SEVDASI

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Muinüddin-i Çeştî hazretleri, (Baş olmak isteyenlerde ihlâs ve ibadet kalmaz) buyuruyor. Ancak bunlar elden gittikten sonra ba...

ÂHİRET

ÂHİRET: İnsanın ölümü ile başlayan ebedî (sonsuz) hayat. Âhirete îmân, inanılması lâzım olan altı esastan beşincisidir. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen...

CEHÂLET– HİKMET – İLİM

Cehalet - Hikmet - İlim Büyük velîlerden Ya’kûb Germiyânî (rahmetullahi teâlâ aleyh) ilim öğrenmek ve öğretmek için çırpınır, buna çok ehemmiyet verirdi....

AMEL – NİYET

Amel - Niyet Anadolu'da yaşamış büyük velîlerden Eşrefoğlu Rûmî (rahmetul- lahi teâlâ aleyh) bir sohbetinde Ebülleys-i Semerkandî'den naklen şöyle an­lat...