ilm arşivleri - kainatingunesi.com

ilm

İSTANBUL’UN İŞGALİ

13 Kasım 1918’deki, Mondros Mütarekesi’nden 12 gün sonra itilaf devletlerinin 55 adet harp gemisi, İstanbul Boğazı’na demirledi. 16 Mart 1920’de de güzel İstan...
Regaib kandili

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili: Bu ve buna benzer kıymetli gün ve gecelerin bereketine kavuşabilmemiz için, tövbenin şartlarına dikkat ederek tövbe etmeliyi...
Receb ayı

Receb ayında hareketsiz kalanlar

“Allahü teâlânın sevgili kullarından bir grup vardır ki, onlara Recebi derler..." Sual: Receb ayında, Allahın sevgili kulları varmış ve Receb ayı boyunca bun...
bilmemek özür değil, günah olur

Bilmemek özür değil günah olur!..

Mükellef olan Müslümanın, Allahü teâlânın sıfât-ı zâtıyyesini ve sıfât-ı sübûtiyyesini, doğru bilmesi lâzımdır. Magnisavîzâde Mehmed Efendi, Fâtih Sultan Meh...
üçgene değil dörtgene bak

Muhammed Murâd-ı Kazânî

Muhammed Murâd-ı Kazânî : Böyle örnek şahsiyetleri, herkesin, bilhâssa gençlerin çok iyi tanımaları lâzımdır ki, örnek alsınlar, rehber edinsinler, onların izle...
işe giderken okunacak dua

“Yâ Rabbî, bizi iyi kullarınla haşret”

“Yâ Rabbî! İlminden ve fadlından bize anlamak nasip eyle. Bize devamlı yardımda bulun!"  Ebü’l-Hasen bin İsmail hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir....
çocukları korumak

Cennetten ümitli ol cehennemden kork!

Rahat ve huzur âyeti azap âyeti ile birlikte, azap âyeti de rahat ve huzur âyeti ile birlikte inmiştir. Seyyid Mehmed Nûri Efendi İstanbulda yetişen evliyânı...

Bayezîd Han ve “Yiğitbaşı”…

Sahte tarîkatler türediğini duyan İkinci Bayezîd Han, bir meclis kurdurdu. Bu mecliste şeyhlerin imtihana tâbi tutulmasını istedi. Kim hak yolda kim batıl yolda...

HERKES YEDİĞİNİ GÖNDERİR

Yavuz Sultan Selim zamanında, İran şahı kıymetli mücevherlerle süslü bir sandık hediye gönderiyor Sultan Selim’e. Sandık açılıyor. İçinden çeşit çeşit değerl...

MEKTEPLER OLMASAYDI…

Mekteplerin bağlı olduğu Maarif Nezâreti 1846 yılında kuruldu. Cumhuriyetten sonra Maarif Vekâleti oldu. Sonra ne akla hizmet bilinmez, 1946 yılında Milli Eğiti...