islam arşivleri - kainatingunesi.com

islam

kaptan Cousteau

Kaptan Cousteau

Dünyanın en meşhur deniz araştırmacısı ve okyanusuların uzmanı kaptan Cousteau, farklı özellikler taşıyan Akdeniz ve Atlas Okyanusu sularının birbirleriyle karı...

Kadıyanilik (Ahmedilik)

Sual: Kadıyanilik nedir? CEVAP Hindistan’ın Pencap eyaletinde 1880’de Mirza Gulam Ahmed Kadıyani tarafından kurulmuştur. Ahmediye de denir. İngilizlerin Hindi...

Muhammed Abduh

Sual: Günümüzdeki mezhepsizlerin, mutlak müctehid diyerek övdükleri Abduh, nasıl biridir? CEVAP (Mutlak müctehid), mezhep sahibi büyük imam, büyük âlim demekt...

EY ADEMOĞLU!”

Ey Âdemoğlu! Sefer azığı hazırla! Çünkü, gidecek yol uzundur. Günah yükünü hafif eyle! Zîrâ azâb şiddetlidir. Gemini sağlam yap ki deniz derindir. Amelini hâlis...

Ezan ve İkamet

Sual: Ezan kelimelerinin manaları nasıldır? CEVAP Ezanın kelimeleri yedidir: 1- Allahü ekber: Allahü teâlâ, büyüktür. Ona bir şey lazım değildir. Kullarının...

O KADAR TEMİZ VE NURLUSUN Kİ

Şakîk-i Belhî "rahmetullahi aleyh" hazretleri, gençliğinde gençlerin reisi idi. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte, mecûsilerin taptıkları ateşin bulunduğu tapınağ...

İSLÂM, ZİRVE NOKTASIDIR

"Seyyid Hârun-i Velî", âlim ve velî bir zât. Tesirli sözleriyle, ederdi çok nasîhat. Bir gün, talebesine buyurdu ki: (“İnanmak”, En büyük bir rütbedir Hak ...

Küresel sermayenin hedefi

Yazar: M. Necati Özfatura Siyonizm çökertilmedikçe dünyada savaşlar bitmez. İsrail savaş ile büyüdü ve savaş ile varlığını devam ettirebiliyor. Orta Doğu’da ba...

Yanlış konuşanları tenkit etmek

Sual: Bazı hocalar, Vehhabilik, Mutezile gibi sapık mezheplerin yanında, İbni Teymiyye, M. Abduh, Ali Şeriati, M. İslamoğlu, Y. N. Öztürk, Z. Beyaz, A. Oktar, A...

Emr-i maruf ve cihad

Sual: Emr-i maruf, cihad demek midir? Cihadsa şartları nelerdir? CEVAP Evet, cihaddır. İslam Ahlakı kitabında deniyor ki:  Bu cihad ikiye ayrılır:  1- Kâf...