itikat arşivleri - kainatingunesi.com

itikat

Üstad ne demektir?

Sual: Üstad ne demektir? Kumar üstadı, Müzik üstadı dendiği gibi, 33. dereceli masonlara büyük üstad deniyor. Din büyüklerine, mezhep imamlarına, Peygamberlere ...

Şerri de Allah yaratır

Sual: Bazen Vehhabiliği, bazen Şiîliği savunan mutezile kafalı bir yazar, (Nisa sûresinin 79 âyetinde, şerri insanların yarattığı bildirildi)diyor. Her şeyi All...

İnsan tek başına kurtulumaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İnsan birkaç saniye bile olsa, elini ateşe süremez. Kibrit alevi bile, insanın canını yakmaya yeter. Âdem aleyhisselam dünya...

İman ve İslam farklı mıdır?

Sual: Ehl-i sünnet âlimleri, imanı ve İslam’ı nasıl tarif etmiştir? CEVAP Ehl-i sünnet âlimleri, Peygamber efendimizin bildirdiği tarifi aynen aktarıyor. İman...

AKÎDE

AKÎDE: İnanılacak şey. (Bkz. Akâid ve Îtikâd)...

AKÂİD

AKÂİD: Akîdeler. Akîde kelimesinin çoğulu.  İslâm dîninde inanılacak şeyler, îmân bilgileri. Âkıl ve baliğ olan (ergenlik yaşına ulaşan) erkek ve kadının bi...

ÎTİKÂD

ÎTİKÂD Ehl-i sünnetin îtikâddaki iki imâmından biri ve büyük velîlerden Ebü'l-Hasan-ı Eş'arî (rahmetullahi teâlâ aleyh) Allahü teâlâdan başka her şe­yi...