kader arşivleri - kainatingunesi.com

kader

KADER, KULUN İŞİDİR

"Fahreddîn-i Acemî", büyük bir velî idi. "Büyük insan" olduğu, her hâlinden belliydi. Bir gün, sevdiklerine şöyle etti nasîhat: (Allah'ın kullarına, hizmet...

Takdir-i ilahi

Sual: Bir deprem, bir sel felaketi, bir yangın oluyor, bir trafik kazası veya iş kazası oluyor. Kazara bomba patlıyor, insanlar ölüyor. Bunlara takdir-i ilahi d...

Kaderi inkâr edenler

Sual: Mutezile, imanın altı esasından biri olan kaderi inkâr ediyor. Kaderi inkâr eden herkes Mutezile midir? CEVAP Genelde öyle ise de, sadece Mutezile değ...

TEVEKKÜL

TEVEKKÜL Hindistan evliyâsından ve Kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerden Abdullah-ı Dehlevî (rahmetullahi teâlâ aleyh) Beyt:...

KADER

KADER Tâbiîn devrinde Medîne'de yetişen büyük âlimlerden Atâ bin Yesâr (rahmetullahi teâlâ aleyh) Yâlâ bin Mürre'den şöyle anlatıyor: "Biz haz­ret-i Al...

KAZÂ VE KADER

KAZÂ VE  KADER Îmânın altı şartından beşincisi, Kazâ ve kader, zeki insanların zihinlerinin en çok takıldığı husustur. Bu takıntılar, kazâ ve kaderi iyi anlama...

KAZA ve KADER NEDİR?

Kaza ve Kader Nedir? İmânın altı şartından biri kadere yâ'ni hayır ve şerrin Allahû teâlâdan olduğuna inanmaktır. Ehl-i sünnet vel cemâate göre kaza ve kader...