Kafir arşivleri - Sayfa 2 / 2 - kainatingunesi.com

Kafir

Küfre sebep olan söz ve işler

İbni Hacer-i Mekki hazretlerinin Zevacir isimli eseriyle, Hadika, Berika, Birgivi, Miftah-ül Cenne, Mektubat-ı Rabbani, Seadet-i Ebediyye, İbni Abidin’den aldığ...

Kâfir çocukları Cennete girecek mi?

Sual: Akıl baliğ olmadan önce ölen kâfir çocukları, Cennete girecekler mi, girmeyecekler mi? CEVAP Bu konuda, İslam âlimleri yedi farklı kavil bildirmişlerd...

Kıyamette herkes çıplak mı olacak?

Sual: Kıyamet ve Ahiret kitabında deniyor ki: Peygamber efendimiz, (Halk kıyamet günü çıplak haşr olunur) buyurunca, Âişe-i Sıddîka validemiz, (O zaman herkes b...

Mizan ve hesap

Sual: Ahirette imanlı ve imansızların hâli nasıl olacaktır? CEVAP İmanı olmayanlar, yani bütün kâfirler, ölünce sonsuz Cehenneme gidecek ve orada sonsuz k...

Herkes ameline göre haşrolur

Sual: Kıyamette insanlar haşrolurken herkes iyi kötü karışık mı olacak, yoksa iyiler ayrı mı olacak? CEVAP Kur'an-ı kerimde mealen, (Hepiniz bölük bölük gel...

Kıyamet elbette gelecektir

Sual: Bazıları Kıyamete inanmıyor, hepsi bu dünyadadır diyor. Kıyamet hakkında bilgi verir misiniz? CEVAP İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Kıyamet v...

CENNET

CENNET Cennet; kapanmak, gizlenmek, örtünmek mânâsında Arapça bir kelime olup, cenne kökünden gelir. Çoğulu Cennat veya Cinândır. C ve N harflerinden meydana g...

CEHENNEM

CEHENNEM Allahü teâlâya isyân etme ve karşı gelme cezâsının çekileceği yer. Oraya kâfir ve münâfık olarak ölenle, günahı sevâbından çok olup, şefâate lâyık gör...