KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN arşivleri - kainatingunesi.com

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Hristiyan Apostolü “Ali” yapan keramet

Hristiyan Apostolü "Ali" yapan keramet: Kanuni Sultan Süleyman’ın sütkardeşi olan Yahya Efendi, âlim ve evliya bir zattı. Onun Apostol ismindeki Hristiyan bir k...

KANUNİ’NİN ESTERGON SEFERİ

Kanunî Sultân Süleyman Hân’ın onuncu seferi, Osmanlı tarihlerinde “Estergon Sefer-i Hümâyûnu” diye anılır. Bu sefer, Macaristan’da Estergon ve İstolni – Belgrad...

SULTÂN BİRİNCİ SÜLEYMAN HÂN

SULTÂN BİRİNCİ SÜLEYMAN HÂN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Padişahlık Sırası  10 Saltanatı  46 Yıl İslâm Halifelik Sırası  75 Cülûsu...