KARAMANOĞULLARI arşivleri - kainatingunesi.com

KARAMANOĞULLARI

KARAMANOĞULLARI

On üçüncü asırda Konya ve havalisine hâkim olup, 1487 senesine kadar devam eden büyük Türk beyliği. Karaman aşireti, Oğuzların Avşar boyuna mensubtur. Türkiye S...

FATİH SULTÂN MEHMED HÂN

FATİH SULTÂN MEHMED HÂN Padişahlık Sırası  7 Saltanatı  31 Yıl Cülûsu  I. 1444 II. 18 Şubat 1451 Babası  Sultan İkinci Murâd...