kaza arşivleri - kainatingunesi.com

kaza

Takdir-i ilahi

Sual: Bir deprem, bir sel felaketi, bir yangın oluyor, bir trafik kazası veya iş kazası oluyor. Kazara bomba patlıyor, insanlar ölüyor. Bunlara takdir-i ilahi d...

Kaderi inkâr edenler

Sual: Mutezile, imanın altı esasından biri olan kaderi inkâr ediyor. Kaderi inkâr eden herkes Mutezile midir? CEVAP Genelde öyle ise de, sadece Mutezile değ...

TEVEKKÜL

TEVEKKÜL Hindistan evliyâsından ve Kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerden Abdullah-ı Dehlevî (rahmetullahi teâlâ aleyh) Beyt:...

SADAKA

SADAKA Mısır evliyâsından Ali Havâs Berlisî (rahmetullahi teâlâ aleyh) haz­retleri bir fakîrin, "Allah için eski bir elbise, Allah için ufak bir şey, A...

KAZA ve KADER NEDİR?

Kaza ve Kader Nedir? İmânın altı şartından biri kadere yâ'ni hayır ve şerrin Allahû teâlâdan olduğuna inanmaktır. Ehl-i sünnet vel cemâate göre kaza ve kader...

KAZA NAMAZLARI

İmâm-ı Rabbânî kuddise sirrûh hazretleri buyuruyor ki; "Namazı kılmadan vakti çıkarsa adam öldürmüş gibi büyük günah olur. Namaz (vakti içinde) nekadar geç kı...