KİBİR arşivleri - kainatingunesi.com

KİBİR

Ucub, kibir ve tevazu

Kibirden ve ucubdan kurtulmak için tevâzu sahibi olmaya çalışmalıdır. Kavuştuğu nimetleri kendinden bilmeyen kurtulur... Bir Müslümanın yaptığı ibadetleri, i...

KÜFRE EN YAKIN GÜNAH

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: (Allah iman selameti versin) demek, çok güzel bir duadır. İmanla ölmek, en büyük nimet, en büyük gayedir. Son nefeste imanla ö...

ÜÇ KİŞİNİN BORCUNU ALLAHÜ TEALA ÖDER

Allahü teâlâ, her ibadetin karşılığını, ne kadar sevap verileceğini bildirmiştir; bire on, bire yetmiş, bire yedi yüz gibi. Ancak iki şeyin karşılığında hesapsı...

KİBİR NEDEN BÜYÜK GÜNAHTIR?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allahü teâlâ, saf ve ihlâslı insanları affediyor, ama şeytan gibi kibirli olanları affetmiyor. Kibir, şirke giden yolun başl...

YÜZ ŞEHİD SEVÂBI

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Peygamber efendimiz, (Ümmetim bozulduğu zaman, bir sünnetimi ihya edene yüz şehid sevabı var) buyuruyor. Yani, helâl haram, iy...

Kendini beğenmek, şirke kadar götürür

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Yaptığımız iyilikleri unutalım, hatırlamayalım ve hatırlatmayalım. Söylersek başa kakmış gibi oluruz. Allahü teâlânın bize ihs...

MÜNAKAŞANIN ZARARLARI

Bugün münazara yapacak seviyede âlim bulunmadığı için, münazaralar münakaşaya döner. Başkasını mağlup etmek, susturmak, ilminin çokluğunu göstermek için halk ar...

ALLAH İMAN SELAMETİ VERSİN

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İnsan doğduğu zaman bir beyaz beze sararlar, buna kundak bezi derler, bunda cep yoktur. İnsan ölünce, yine beyaz bir beze sara...

Teferruat olan

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Büyük bir dergâhı olan bir zat, bazı talebelerinin, büyüyen hizmetler yüzünden kibre, ucba düştüklerini, bu başarıyı kendileri...

KİBİRLİ HÜKÜMDÂR

Yazar: Abdüllatif Uyan     "Veliyyullah Dehlevî", âlim ve velî bir zât. Bir gün sevdiklerine, anlattı şunu bizzât: Vaktiyle çok gururlu ve kibirli bir “Su...