kıssadan hisse arşivleri - kainatingunesi.com

kıssadan hisse

Hristiyan Apostolü “Ali” yapan keramet

Hristiyan Apostolü "Ali" yapan keramet: Kanuni Sultan Süleyman’ın sütkardeşi olan Yahya Efendi, âlim ve evliya bir zattı. Onun Apostol ismindeki Hristiyan bir k...

YA RABBİ, BENİ BU DURUMDAN KURTAR

Malik bin Dinar "rahmetullahi aleyh" hazretleri anlatır: Bir sene Hacca gidiyordum. Boş bir arazide, bir kuşun, ağzında ekmekle bir yere inip kalktığını, son...

KISSADAN HİSSE

KISSADAN HİSSE Tâbiînin meşhûr âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden İbrâhim bin Edhem (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin babası Edhem, Belh şe...