küfür arşivleri - Sayfa 2 / 3 - kainatingunesi.com

küfür

Tekfircinin tekfirleri

Sual: Küfürle ilgili birkaç kitaptan aldığım sözler doğru mudur? CEVAP Bu sözler tamamen şahsi görüşle yazılmıştır. Bir insana kâfir diyebilmek için nakli e...

Efendim demek

Sual: Gayrimüslime efendim demek küfür müdür? CEVAP Tazim edilmesi emredileni tahkir ve tahkir edilmesi emredileni de tazim etmek küfürdür. (Birgivi vasiy...

Kabul olmayacak dua

Sual: Kabul olmayacak duaya amin denmez demek, küfrü gerektirir mi? CEVAP Önce kabul olmayacak dua olur mu, olmaz mı ona bakalım! Mesela, (Ya Rabbi, beni peyg...

Güzel demek küfür mü?

Sual: Müziğin haram olduğuna inandığı halde, (Şu şarkı çok hoşuma gidiyor, söyleyen sanatçı da çok güzel) diye söylemek küfür olur mu? CEVAP Bunları söylemek ...

Söylenmesi caiz olmayan sözler

Sual: Söylenmesi caiz olmayan sözler nelerdir? CEVAP Bazılarını bildirelim: 1- Bir alet çalışmayınca veya bozulunca azizlik etti demek uygun değildir. Çünk...

Küfür olmayan bazı sözler

Sual: Bir yazar, aşağıdaki sözlere küfür diyor. Bunlar küfür müdür? CEVAP Bir Müslümanın bir sözünden veya bir işinden yüz şey anlaşılsa, bunlardan 99’u küf...

AKÂİD

AKÂİD: Akîdeler. Akîde kelimesinin çoğulu.  İslâm dîninde inanılacak şeyler, îmân bilgileri. Âkıl ve baliğ olan (ergenlik yaşına ulaşan) erkek ve kadının bi...

VEFAT ANI

VEFAT ANI Evliyânın meşhurlarından ve Hanbelî mezhebinin büyük fıkıh âlimle­rinden Abdullah-ı Ensârî (rahmetullahi teâlâ aleyh) Sehl-i Tüsterî hak­kınd...

NEFİS

NEFİS Evliyânın büyüklerinden ve İslâm âlimlerinin en meşhûrlarından İmâm-ı Gazâlî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri nefsin istediklerini yapmaz, i...

İMÂN ve KÜFÜR MES’ELELERİ

SUALLER ve CEVAPLAR İmân sahibi olmak büyük bir ni'met olduğu gibi, imânını muhafaza etmek, korumak da büyük bir ni'mettir. İmânı muhafaza edebilmek için, kü...