Kuranı kerim arşivleri - kainatingunesi.com

Kuranı kerim

Nasıl ilim sahibi oldun?

Nasıl ilim sahibi oldun?: İmam-ı Azam hazretlerine "rahmetullahi aleyh" sordular: - "Sen nasıl böyle büyük ilim sahibi oldun." İmam-ı Azam Hazretleri buyu...

Teganni nedir?

Sual: Din kitaplarında sık sık özellikle namaz, ezan, Kur'an okuma bahislerinde, teganni edilmemesi bildiriliyor. Teganni nedir? CEVAP Teganninin bir sünnet o...

DİN KARDEŞİNE HİZMET

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Farzlardan sonra Allahü teâlânın en çok sevab verdiği, en çok razı olduğu ibadet, bir din kardeşine iyilik etmek, onu sevindir...

Bugünkü Tevrat ve İnciller

Sual: Bugünkü Tevrat ve İnciller hakkında bilgi verir misiniz? CEVAP İyice tetkik edilirse, Tevrat ve İncillerde mevcut olan yazıların üç membadan geldiği k...

Fennin ilerlemesi ve dinimiz

Sual: İslamiyet’in fen bilgilerine bakış açısı nasıldır? Fen ilerledikçe dinin zayıflayacağı doğru mudur? CEVAP Kesinlikle yanlıştır. İslami ilimler, (Akli ...

İNGİLİZ CASUSU’NUN İTİRAFLARI

1710’da Müstemlekeler Bakanı beni, Müslümanları parçalamak için gerekli ve yeterli bilgileri toplamak ve casusluk yapmak üzere, Mısır, Irak, Hicaz ve İstanbul’a...

ALAK SÛRESİ

ALAK SÛRESİ: Kur'ân-ı kerîmin doksan altıncı sûresi. Alak sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil olmuştur (inmiştir). On dokuz âyet-i kerîmedir. "İnsanı kan pıht...

AHKÂF SÛRESİ

AHKÂF SÛRESİ: Kur'ân-ı kerîmin kırk altıncı sûresi. Ahkâf sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil olmuştur (inmiştir). Otuz beş âyettir. Yirmi birinci âyet-i kerî...