Mazharı Canı Canan arşivleri - kainatingunesi.com

Mazharı Canı Canan

MAZHAR-I CAN-I CÂNAN

Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakka da’vet eden, doğru yolu göstererek hakîkî saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen âlim ve velîleri...