Mekke arşivleri - kainatingunesi.com

Mekke

MEKKE’NİN FETHİ

Pey­gam­ber efen­di­miz, Me­di­ne’den Ramazan-ı şerîfin 10. Pazartesi günü 12.000 ki­şi­lik kahraman bir or­du ile (1 Ocak 630) günü yola çıktı. Har­p et­me­den...

İSLÂMIN İLK DEVRİ, TEBLİĞ YILLARI

Mus'ab bin Umeyr "radıyallahü anh"; Eshâb-ı kiramın büyüklerindendir. İslâmiyetin ilk yıllarında müslüman oldu. Habeşistan'a sonra da Medine'ye ilk hicret ede...