menkibe arşivleri - kainatingunesi.com

menkibe

Kelâm ilmi hakkında konuşmanın tehlikesi

EBÛ UBEYDE

Sağ iken Cennet ile, müjdelenen sahâbî, “Ümmetimin emini”, lakâbının sahibi. Otuzbir yaşındayken, girdi İslâm dinine, Din için çok uğ...
MASONLAR

GİTME!…GİTME!…GİTME!…

Komşularının bir gün önceki düğün çılgınlığından sonra, adamın hayatı alt-üst olmuştu. Bu evde, bu sokakta, bu çevrede duramazdı artık. Şu kadar senedir bera...
ölen anne ve baba için ne yapmalı

AKIL NİMETİ

Çok şükür olsun ki, yaratan Hakka, Akıl gibi nimet, ihsan eylemiş. Ne kadar hamdetsek, azdır Hâlıka, Akıl gibi nimet, ihsan eylemiş. Fâni ömrü heder etmem...
Hazreti Ali'nin üstünlüğü

İKİ VELÎ İKİ SOHBET

İKİ VELÎ İKİ SOHBET : Hâcı Bektâş-i Veli hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki: ‘’Allahü teâlânın dostlarını ve kerâmetlerini tasdik etmek imandır. Zira onlar...
Menkîbe: Kuranı kerimin hürmetine

Menkîbe: Ya Rabbi! Bu senin kitabındır

Menkîbe:  Ebu Müslim-i Saftar "rahmetullahi aleyh", evliyanın büyüklerindendi. Bir gün gemi ile yola çıktı. Yanında çok kimseler de vardı. Aniden ters yönde...
Hasanı Basri

MENKÎBE: GÖREMEDİLER

Hasan-i Basrî hazretlerini birgün Jandarmalar aradığında o, Habib-i Acemî hazretlerinin kulübesinde idi. Jandarmalar gelip Habîb-i Acemi’ye sorunca, şöyle cevap...
cehennem ateşi

Menkîbe: Cehennem ateşi

Dâvûd aleyhisselâm bir gün ümmetine nasiât ederken, bir şahıs yüksek sesle (Yâ Allah) diye bağırdı. Dâvûd aleyhisselâm şöyle buyurudu:  -Tutun bu bağıran kimse...

Menkîbe: Nefsim iyice ezildi

Behâeddîn Buhârî Şâh-ı Nakşibend "kuddise sirruh" hazretleri şöyle nakletti: "Bende tasavvuf hallerinin görüldüğü ilk günlerde mübârek bir zât ile yakınlığım...