MEZHEPSİZ arşivleri - kainatingunesi.com

MEZHEPSİZ

İbni Kayyım kimdir?

Sual: İbni Kayyım-ı Cevziyye kimdir? CEVAP Hanbelî fıkhına göre yetişmişse de, 15 sene kadar İbni Teymiyye’den çeşitli ilimleri tahsil etti. Çok kitap yazdı. ...

Hasan el-Benna kimdir?

Sual: Hasan el-Benna kimdir? CEVAP Hasan el-Benna, Seyyid Kutbun da üye olduğu, Mısır’daki İhvan-ül-müslimin yani Müslüman kardeşler örgütünün kurucusudur. Me...

Şevkani kimdir?

Sual: Mezhepsizlerce çok övülen Şevkani kimdir? CEVAP Adı Muhammed bin Ali Şevkani’dir. 1834’te vefat etti. Ezhar-ül-fıddave Bahr-ül-zehhar Şii kitaplarının ş...

Reşit Rıza

Sual: Reşit Rıza kimdir? CEVAP Reşit Rıza, 1865 yılında Lübnan’da doğdu. 1935’de öldü. Abduh’un talebesidir. (Müncid) Hocasının dinde reform fikirlerini ya...

Muhammed Abduh

Sual: Günümüzdeki mezhepsizlerin, mutlak müctehid diyerek övdükleri Abduh, nasıl biridir? CEVAP (Mutlak müctehid), mezhep sahibi büyük imam, büyük âlim demekt...

Cemalettin Efgani (Afgani)

Sual: Abduhcuların pek methettiği Cemalettin Efgani kimdir? CEVAP 1838 senesinde Afganistan’da doğup, 1897 de İstanbul'da vefat etti. Din bilgisi azdı. Zındık...

İbni Teymiye

Sual: Vehhabilerin Şeyh-ül-İslam bilip yolundan gittikleri İbni Teymiye kimdir, âlimlerimiz onun hakkında ne demiştir? CEVAP Hanbeli fıkıh ve hadis âlimi ike...

Abdülaziz bin Baz

Sual: Suudlu Abdülaziz bin Baz kimdir? CEVAP Vehhabidir. Yazdığı "Akidet-üs-sahiha" adlı kitap "Doğru İnanç" ismi verilerek Türkçeye tercüme edilmiş ve Türkiy...