NOKTA-İ CEVVÂLE arşivleri - kainatingunesi.com

NOKTA-İ CEVVÂLE

NOKTA-İ CEVVÂLE

NOKTA-İ CEVVÂLE: Dâimî hareket hâlindeki nokta. Dâire şeklinde hızlı dönen bir nokta. Vehm (zan) ve hayâl, nokta-i cevvâleyi hâricde dâire şeklinde görür. H...