nuh aleyhisselam arşivleri - kainatingunesi.com

nuh aleyhisselam

NÛH “aleyhisselâm” ve İLK TÜRKLER

NÛH "aleyhisselâm" İdrîs "aleyhisselâm" göke çıkarıldıkdan sonra, insanlar azdı. Doğru yoldan ayrıldı. Putlara ya'nî heykellere tapmağa başladılar. Cenâb-ı Hak...

Hz. Nuh’un mûcizeleri

Hz. Nuh’un mûcizeleri  1-Hz. Nuh’a kavminden bir kısım kimseler gelip köylerindeki büyük taşların toprak olmasını teklif etmişlerdi. Hz. Nûh bunun için duâ edi...

NÛH ALEYHİSSELÂM

NÛH ALEYHİSSELÂM: Kur'ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden. Peygamberlerin büyükleri olan ve kendilerine Ülü'l-azm denilen altı peygamberin ikincisi. İdrîs...

NÛH “aleyhisselâm”

NÛH “aleyhisselâm” 722 — NÛH “aleyhisselâm”: İdrîs “aleyhisselâm” göke çıkarıldıkdan sonra, insanlar azdı. Doğru yoldan ayrıldı. Putlara ya’nî heykelle...

Hz. Nûh’un bâzı husûsiyetleri

Hz. Nûh’un bâzı husûsiyetleri  1- Kendinden önceki dîni neshedip yeni bir din etiren resûllerdendir. (Hz. Âdem de resûl idi. Fakat kendinden önce herhangi bir ...

Kasaba kurma

Kasaba kurma “Mir’ât-ı Kâinât” kitabında diyor ki: Gemideki seksen kişi dışarı çıkınca bir kasaba kurup, Medînetü’s-Semânîn (Seksenler şehri) ismini verdiler....

Tûfan sona eriyor

Tûfan sona eriyor  Rivâyet edildiğine göre tûfan, Receb  ayının birinci günü başladı. Nûh (a.s.) ve ümmeti de gemiye bugün bindiler. Nûh (a.s.) tûfânı olarak d...