Peygamberler arşivleri - kainatingunesi.com

Peygamberler

Dinimizin tecrübeye verdiği önem

Sual: Peygamberimiz dünyaya ait, fenne ait işlerde, (Dünya işini siz daha iyi bilirsiniz) buyuruyor. Peygamber efendimiz dünya işlerinden anlamıyor muydu? CEVA...

Hızır aleyhisselam

Sual: Bazıları, "Hızır gibi efsanevi kimseler, uydurmadır" diyor. Hızır aleyhisselam hakkında hadis yok mudur? CEVAP İslam âlimleri, Hızır aleyhisselamın va...

Hazret-i Nuh ve tufan

Sual: Nuh aleyhisselama ikinci baba denilmesinin sebebi nedir? CEVAP Nuh aleyhisselam zamanında Tufan olup, bütün dünyayı su kapladı. Yeryüzünde bulunan ins...

Hıristiyanlık Dîni

Hıristiyanlık Dîni 2 -  HIRİSTİYANLIK DÎNİ: Îsâ aleyhisselâm, Hz. Meryem isminde bâkire bir kızdan doğmuş, bizim gibi bir insandır. Kur'an-ı ke...

Yehûdî dîni

(Yahudi Dîni) 1 -  Yahudi DÎNİ: Yahudi dîni İsrâîl oğullarından Mûsâ aleyhisselâma îman edenlerin ve bunlardan çoğalarak zamanımıza kadar uzana...

PEYGAMBERLER, DİNLER, KİTÂPLAR

PEYGAMBERLER, DİNLER, KİTÂPLAR Allahü teâlâ, insanı yaratınca, ona (Akıl) ve (Düşünme kudreti)ni verdi. İslâm âlimlerinin insana (Hayvân-ı nâtı...

Peygamberlerin sıfatları

Peygamberlerin sıfatları Emanet: peygamberler emindirler. Bir kimsenin ırzına, malına ve canına hıyanet etmekten münezzehtirler, uzaktırlar. Allahü teala o...

PEYGAMBER

PEYGAMBER İnsanları, Allahü teala’nın beğendiği yola kavuşturmak, onlara doğru yolu göstermek için gönderilen, üstün vasıflara sahip kimselere verilen isim. Pe...