peygamberlik müjdeleri arşivleri - kainatingunesi.com

peygamberlik müjdeleri

GEYİĞİN HAZRETİ HAMZA YI İKAZ ETMESİ

Ebû Muhammed Cerîrî Taberî “rahmetullahi aleyh” şöyle nakl etmişdir: Emîr-ül mü’minîn Ömer “radıyallahü anh” îmân etmekle şereflenince, müslimânlar kuvvetlen...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BİR MUCİZESİ

Zemahşerî, (Rebîül-Ebrâr) adlı kitâbında şöyle rivâyet etmişdir: Ümmü Ma’bedin kızkardeşinin oğlu Hindden, o da Ümmü Ma’bedden şöyle nakl etmişdir: Resûlu...