Resulullah arşivleri - kainatingunesi.com

Resulullah

KUYU SAHİBİ

MENKÎBE: Kuyu Sahibi: Resûlullahın vefâtından on gün sonra bir köylü mescide gelip selâmdan sonra dedi ki: -Resûlullahın yakını hanginizdir? Hazret-i Ebû Bekr...

RESÛLULLAH

RESÛLULLAH: Allahü teâlânın peygamberi Muhammed aleyhisselâm. Resûlullah efendimiz buyurdu ki: Ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. ...

Kur’an-ı Kerimi Toplaması

Kur'an-ı Kerimi Toplaması Kırkdokuzuncu Menâkıb: Zemânının kutbu ve bir dânesi, seyyid Mahmûd nakşibendi el-umverî elmulakkab bi el’azîz “k...

Halîfe Olması

Halîfe Olması Kırkikinci Menâkıb: Ebûl’muîn el-Nesefî “rahimehullahü teâlâ”, (Temhîd-i akâid) adlı risâlesinde imâmet bahsinde beyân etmişd...

Resûlullahın Yanına Defni

Resûlullahın Yanına Defni Kırküçüncü Menâkıb: Hazret-i Âişe-i Sıddîka “radıyallahü teâlâ anhâ” der ki, hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk dünyâdan ...

Vahy İşitmesi

Vahy İşitmesi Onikinci Menâkıb: Rivâyet olunur ki, hazret-i Resûl-i ekremin amcası Ebû Tâlib hakkında bu âyet-i kerîme nâzil oldu. (Şübhesi...

Resûlün Rükûda Sıddîki Beklemesi

Resûlün Rükûda Sıddîki Beklemesi Yedinci Menâkıb: Huzeyfe ibni Yemân “radıyallahü anh” rivâyet eder. Bir gün hazret-i Resûlullah “sallall...