Rızâ arşivleri - kainatingunesi.com

Rızâ

RIZÂ

RIZÂ: Râzı olma, hoşnutluk, memnunluk. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: Dünyâ malından, sarıldığınız, sakladığınız her şey yanınızda ka...

RIZA-İ İLÂHÎ

RIZA-İ İLAHİ Evliyânın meşhurlarından ve Hanbelî mezhebinin büyük fıkıh âlimle­rinden Abdullah-ı Ensârî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri şöyle bu­...

AŞK – MUHABBET

Aşk - Muhabbet İstanbul’da yetişen büyük velîlerden Abdülehad Nûrî (rahmetullahi teâlâ aleyh) bir gün Sultanahmed Câmiinde vâz verirken şu şiiri söyledi:...

Rızâ

Rızâ  Allahü teâlâ, İbrâhim aleyhisselâma oğlu İsmail’i (a.s.) kurban etmesini emir buyu­rarak onları imtihân etti. İbrahim (a.s.), Allah’ü teâlânın emrine uya...