savaş arşivleri - kainatingunesi.com

savaş

NENEMİN SANDIĞI

Yazar: Fahrettin Tacar Anne annem Zekiye hanım 1965 yılında Tokatın Erbaa kazasında, 85 yaşında sizlere ömür, vefat etti. Allah rahmet etsin. Anne annemin beyi...

RİDANİYE SAVAŞI

22 Ocak 1517’de Os­man­lı Or­du­su, Mem­lûk­lere kar­şı Kâ­hi­re civarın­da­ Ri­dâ­ni­ye yakınlarında ya­pı­lan Ri­dâ­ni­ye Sa­va­şı’nı ka­zan­mış­tı. Ya­vuz Su...