ŞİİR arşivleri - Sayfa 2 / 2 - kainatingunesi.com

ŞİİR

BAKÎ

On altıncı asır dîvân şâiri; âlim, müderris ve kazasker. Asıl adı Mahmûd Abdülbâkî’dir. Babası Mehmed Efendi, Fâtih Câmii müezzini idi. Bakî, önceleri saraç çır...