şiirlerle menkibeler arşivleri - kainatingunesi.com

şiirlerle menkibeler

BEREKET

Ali ile İbrâhim, adında iki kardeş, Bir köyde bir arada, geçinip giderlermiş. Tarlada ekinleri, biçip harman yapmışlar, Savurup buğdayları ikiye ayırmışlar...

Şiirlerle Menkibeler: Mehir

Resûlullah, kızını, Allahın emre ile, Teklif etti Ali’ye “Dörtyüz akçe” mehr ile. İşitince Fâtıma, bu mehri pederinden. Dedi ki: (Bu mehire, hiç râzı değil...

Firavun ve Askeri

Cibril aleyhisselâm, insan şekli almıştı, Gelip bir gün Firavun’un kapısını çalmıştı. Demişti: (Hükümdârım, başımı soktum derde.) Fir’avn dedi: (Meşgûlüm ş...

Bu zamanın kutbu

Bu zamanın kutbu: Muhammed Bâkî Billâh hazretlerinin bir talebesi şöyle anlatıyor: Hocam Bâkî Billâh hazretlerini henüz görmeden, kendisini rüyâda görmüştüm bi...

İNDİR ONU AŞAĞI

Dedi ki: (Hükümdârım, bana bırak bu işi. Sihrimin karşısında, tutunamaz o kişi.) Cümle talebesini takarak arkasına, Oturdu kendi dahî, bir “Ceylânın postu”...

KUSÛRU KENDİNDE GÖR

“Ebû Bekr-i Ebherî”, evliyâ-yı kirâmdan. Şiddetle kaçınırdı, her günâh ve haramdan. Öyle tesirliydi ki, her sözü ve sohbeti, Dinleyen, terk ederdi günâh ve...

ÖLÜNCE OLANLAR

"Abdullah-ı Bosnavî", büyük âlim ve velî. Sözleri, herkes için olurdu fâideli. Bir gün “Ölüm” hakkında kendisinden sordular. Cevâbında, onlara şunları buyu...

HARÂM, ATEŞ GİBİDİR

"Muhibbullah Mankpûrî", âlim ve velî bir zât. Bir gün, genç bir mü'mine şöyle etti nasîhat: (Bu “Dünyâ”da ne kadar kalacaksan sen eğer, Buna, o kadar çalış...

TEFSÎR OKUMAK

"Abdülganî Efendi", o Resûl'ün neslinden. İstifâde ederdi insanlar kendisinden. O birgün buyurdu ki: (Mânâsını Kur’ânın, Yalnız "Peygamberimiz" anlamıştır ...

MÜSLÜMÂNLAR VE KÂFİRLER

"Yûsüf Ziyâ Bosnavî", evliyâ bir zât idi. İşi hep insanlara öğüt nasîhat idi. Bir gün, sevdiklerine buyurdu ki: (Mü’minler, Birbirlerine saygı ve hürmet gö...