Silsilei aliyye arşivleri - kainatingunesi.com

Silsilei aliyye

Küçükten belliydi (Muhammed Bâkî Billâh)

Muhammed Bâkî Billâh hazretleri, evliyânın büyüklerindendir. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hocasıydı. Delhi'de, kırk yaşında vefât etti... Henüz çocukken iler...

BAYRAĞIN ULAŞTIRILMASI

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: İslamiyet bir bayraktır. Allahü teâlâya doğru inanıp doğru ibadet edenler, bu bayrağın gölgesindedir. (Bu bayrağın bana gelm...

ABDÜLHÂLIK GONCDÜVÂNÎ

Evliyânın önderlerinden, İslâm âlimlerinin büyüklerindendir. Babası Abdülcemîl, âlim ve ârif bir kimse olup, Malatyalı idi. İmâm-ı Mâlik hazretlerinin soyundand...

MAHMÛD İNCİRFAGNEVÎ

İslâm âlimlerinin büyüklerinden. İnsanları Hakka da’vet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen bü...

ALİ RÂMÎTENÎ

İslâm âlimlerinin büyüklerinden. “Hâce Azîzân” ve “Pîr-i Nessâc” isimleri ile meşhûrdur. Mahmûd-i İncirfagnevî’nin talebesidir. Buhârâ’ya onbeş kilometre olan R...

Muhammed Baba Semmasi

Hâce Ali Râmîtenî hazretlerinin yetiştirdiği evliyânın büyüklerinden. Kendilerine Silsile-i âliyye denilen büyük İslâm âlimlerinin onüçüncüsüdür. Râmîten ile Bu...

SEYYİD EMÎR KÜLÂL

Evliyânın büyüklerinden, insanları Hakka da’vet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin...

YA’KÛB-İ ÇERHÎ

Evliyânın büyüklerinden. İnsanların i’tikâd, amel, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmak için r...

UBEYDULLAH-I AHRÂR

Evliyânın büyüklerinden. İnsanların i’tikâd, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmak için rehberl...