sünnet arşivleri - kainatingunesi.com

sünnet

mal niçin kazanılır

Mal niçin kazanılır?

Mal niçin kazanılır?: Kimseye muhtaç olmamak için ve çoluk çocuğun nafakasını kazanmak için çalışana büyük sevap verilir. Mal kıymetlidir. Hele bu devirde; can,...

İslamiyet nedir? Mümin ve kafir kime denir?

İslamiyet nedir?: Allahü teâlânın, Cebrâil aleyhisselâm ile, Muhammed aleyhisselâma gönderdiği; insanların dünya ve âhiretde rahat ve mes’ut olmalarını sağlayan...

Haramdan kaçınmak farzdan önce gelir!..

Haramdan kaçınmak farzdan önce gelir!..: Ef'âl-i mükellefîn, yâni Müslümanın yapması lâzım olan şeyler, sekizdir.   Dülgerzâde Mehmed Efendi Kanunî Sultan Sül...

SÜNNET

Din bilgilerinde senet, kaynak olan dört temel delilden biri. Allahü teâlânın açıkça bildirmeyip, Peygamber efendimizin yapılmasını övdüğü, yahut devam üzere ya...

Sünnet, fitne ve müdara

Sual: (Fitne zamanında sünnetimi terk edebilirsiniz diye bir hadis yoktur; aksine fitne zamanında sünnete sarılana yüz şehit sevabı var diye hadis var. Sünnete ...

Teravih namazı

Sual: Teravih namazı kaç rekâttır? Cemaatle kılmak gerekir mi? CEVAP Peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. Sebebi...

Sünnet, nafile ve adak (nezir)

Sünnet, nafile ve adak (nezir): Sual: (Allah’ın rızası için dört rekât nafile namaz kılacağım) diye adayan, mesela öğlenin sünnetinin yerinde bu adağı kılsa, bu...

SÜNNET

SÜNNET: Yol, kânun, âdet. Peygamber efendimizin mübârek sözleri, işleri ve görüp de mâni olmadığı şeyler. Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana yüz ...

ÂDET

ÂDET: Bir şehir ve memleketteki insanların, yapageldikleri usûller, gelenekler, alışılmış şeyler. An'ane, örf. (Bkz. İlgili maddeler) Her memleketin âde...